Regler OCH VILLKOR FÖR ANVÄNDNING 1. introduktion

  1. Feefo.com ("Webbplatsen") ägs och drivs av Feefo Holdings Limited, ett företag som är registrerat i England och Wales med registreringsnumret 07191962 och momsregistreringsnumret 991228696 (hädanefter "vi", "vår" eller "oss"). Vårt registrerade kontor är Feefo Barn, Heath Farm, Heath Road East, Petersfield, Hampshire GU31 4HT, Storbritannien.
  2. Vänligen läs de här reglerna och villkoren för användning ("Regler") noggrant. Reglerna beskriver våra rättigheter och skyldigheter samt rättigheterna och skyldigheterna hos våra kunder, besökare och någon person ("du") som har åtkomst till Webbplatsen, skapar en recension eller använder några av tjänsterna som finns på Webbplatsen.
  3. Du måste acceptera Reglerna helt och hållet. Om du inte accepterar Reglerna fullt ut, kan du inte använda eller fortsätta använda Webbplatsen. Genom att använda eller fortsätta använda någon del av Webbplatsen, godkänner du att vara bunden av dessa Regler när de uppdateras regelbundet och vid tidpunkten för din användning.
  4. Du bör kontrollera eventuella ändringar för dessa Regler varje gång du besöker eller använder Webbplatsen eftersom ändringar blir lagligt bindande när vi postar dem (alla tidigare rättigheter och skyldigheter som kan vara tillämpbara vid din användning av Webbplatsen, kommer överskridas av ändringarna), oavsett om vi ger dig något annat meddelande om sådana ändringar eller inte. Vi kommer ange det effektiva datumet för de nuvarande tillämpade Reglerna vid början av Reglerna.
  5. De här reglerna bör läsas i samband med vår Integritetspolicy som bestämmer hur vi hanterar dina personliga uppgifter och integritet.
 2. att posta recensioner och ladda upp innehåll till webbplatsen

  1. Du medger och godkänner att all information, data, text, mjukvara, musik, ljud, fotografier, bilder, grafik, video, meddelanden och allt annat material som laddas upp, postas, kommuniceras eller överförs av dig genom Webbplatsen eller genom att använda någon av våra tjänster eller på annat sätt, till eller i anslutning med oss ("Innehållet"), oavsett om de är offentligt postade eller privat överförda, görs på ditt ansvar. Det här innebär att du är helt och hållet ansvarig för allt Innehåll som du laddar upp, postar eller på annat sätt överför via Webbplatsen. Vi kontrollerar inte Innehållet och kan därmed inte garantera noggrannheten, integriteten eller kvaliteten på sådant Innehåll. Du är medveten om att du genom att använda Webbplatsen, kan råka ut för innehåll som är stötande, opassande eller obehagligt. Under inga som helst omständigheter kan vi på något sätt hållas ansvariga för Innehåll, inkluderat men ej begränsat till, för några fel eller försummelser i något Innehåll, eller för någon förlust eller skada av någon sort som uppstått som resultat av något Innehåll postat, e-postat eller på annat sätt överfört via vår Webbplats.
  2. Du får enbart använda, ladda upp och överföra Innehåll för lagliga syften och sådant Innehåll får inte på något sätt inkräkta på våra eller någon annan persons rättigheter. Du måste säkerställa att du har rätt att hantera Innehållet på sådant sätt som förutsätts av vår Webbplats och du får inte ladda upp något Innehåll eller på annat sätt hantera Innehåll genom oss om du inte har de nödvändiga rättigheterna att göra så.
  3. Regler för innehåll Därtill måste du säkerställa att ditt Innehåll ej:
   1. strider mot några tillämpliga lagar, regleringar eller uppförandekoder;
   2. innehåller material som är olagligt, skadligt, hotande, grovt, trakasserande, torterande, kränkande, vulgärt, obscent, förtalande, inkräktar på någons integritet, hatiskt, oanständigt eller anstötande eller pornografiskt;
   3. på något sätt skadar minoriteter;
   4. ger sig ut för att vara någon person eller helhet, inkluderat men ej begränsat till, en Feefo-chef, aktieägare eller tjänsteman, eller partner, eller falskt hävda eller på något annat sätt förvanska din anknytning med en person eller helhet;
   5. inkräkta på någon annan persons skyddade information eller intellektuella äganderättigheter (till exempel, genom att inkludera copyrightskyddat material och/eller varumärken utan tillstånd från ägaren eller rättighetsinnehavaren);
   6. ta med Innehåll som du inte har rätt att avslöja, dela, ladda upp eller överföra under någon lag eller under kontrakts- eller förmyndarförhållande (som t.ex. insiderinformation eller skyddad och/eller konfidentiell information);
   7. innehålla någon skadlig programvara, spionprogram, virus, maskar, defekter, trojanska hästar, destruktiv eller skadlig kod eller använda några produkter av destruktiv natur, eller som sammanställer eller spammar eller gynnar eller underlättar avbrytande kommersiella meddelanden eller annonser eller någon annan form av anbudsannonsering;
   8. samkör eller splittrar tjänsten eller servrar och nätverk som är anslutna till Webbplatsen, eller bryter mot några krav, procedurer, policyn och regleringar hos nätverk som är anslutna till Webbplatsen;
   9. innehålla material som utgör eller talar för diskriminering baserad på ras, kön, religion, nationalitet, funktionsnedsättning, sexualitet, ålder eller som kan uppmuntra till hat eller våld mot någon person eller grupp;
   10. innehålla material som identifierar eller kan identifiera en annan person, så som deras namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum eller någon bild eller video på en annan person, utan skriftligt godkännande från den personen;
   11. utvinna, samla, hantera, kombinera eller spara personliga data om en annan person;
   12. förespråka, stödja eller bidra till någon olaglig handling; eller
   13. bryta mot dessa Regler, (samlat, "Regler för innehåll").
  4. Samtidigt som vi förbjuder uppladdning av Innehåll som inkräktar på våra Innehållsregler, godkänner du att vi inte har någon skyldighet att övervaka, filtrera eller censurera något av ditt Innehåll som överförs till oss på något sätt. Det finns därför en möjlighet att det laddas upp Innehåll på vår Webbplats som strider mot våra Innehållsregler. I full utsträckning, tillåtet av lag, accepterar vi inget ansvar för något sådant Innehåll. Om du får vetskap om något Innehåll som strider mot eller potentiellt strider mot våra Innehållsregler, vänligen låt oss veta det här support@feefo.com
  5. Du godkänner vidare att vi kan, när som helst och med absolut diskretion och utan förberedande varsel till dig, ta bort, orsaka borttagning, flytta eller neka till att visa eller hantera något av ditt Innehåll eller förhindra användningen av vår Webbplats i relation till något Innehåll som verkar bryta mot våra Innehållsregler eller dessa Regler. Skulle vi göra så. ska du vara medveten om att vi inte påtar oss någon ansvarsskyldighet mot dig eller någon annan person. Ytterligare, förbehåller vi oss rättigheten att upphöra med tillstånd till hela eller delar av Webbplatsen, eller tillgängligheten för något Innehåll vid alla tidpunkter om vi misstänker att din användning av Webbplatsen eller Innehållet bryter mot dessa Regler eller Innehållsreglerna.
  6. Du godkänner även att vi har rätt att komma åt, spara, och avslöja till tredje part: (a) personliga detaljer om dig; (b) uppgifter om din användning av Webbplatsen; och (c) kopior av ditt Innehåll i syftet att kunna administrera ditt konto enligt Webbplatsens standardiserade driftsprocedurer eller om det krävs att göra så via regleringar, rättsväsendebyråer eller statliga eller övriga kompetenta myndigheter eller i den goda tron att någon sådan åtkomst, lagring eller avslöjande är nödvändig för att: (i) efterfölja lagliga processer; (ii) framtvinga dessa Regler; (iii) svara på förespråkanden att något Innehåll strider mot rättigheterna för tredje parter eller bryter mot våra Innehållsregler; (iv) svarar på dina förfrågningar för kundservice; eller (v) skyddar rättigheterna, egendom eller personlig säkerhet, oss, vår Webbplats, dess användare och offentligheten.
  7. Du är medveten om att om du bryter mot våra Innehållsregler eller dessa Regler kan det vara en kriminell handling under Computer Misuse Act 1990 och att vi kan rapportera sådana faktiska eller misstänkta överträdelser till de relevanta myndigheterna inom rättsväsendet samt samarbeta med berörda myndigheter, inkluderat att avslöja din identitet eller IP-adress för dem. I händelse av en faktisk eller misstänkt överträdelse, måste du avsluta din användning av Webbplatsen eller så kan vi avsluta din åtkomst.
 3. intellektuella äganderättigheter

  1. Licens
   Genom att ladda upp, posta, kommunicera eller överföra något av ditt Innehåll (inklusive, för att undvika tvivel, skrivna recensioner, bilder, videoklipp och filmer) till oss, genom Webbplatsen eller på annat sätt, beviljar du oss och garanterar att du har tillstånd att bevilja oss, en världsomfattande, royalty-fri, fullt under-licensierbar, överförbar, icke-exklusiv, oavbruten, oåterkallelig licens att använda, kopiera, anpassa, redigera, publicera, publikt uppträda, publikt visa, översätta, skapa härledda verk av, kommunicera och distribuera ditt Innehåll (helt eller uppdelat) över hela världen, i syftet att göra det möjligt för oss att: (a) ge dig åtkomst till Webbplatsen enligt dessa Regler; (b) utföra alla skyldigheter och utöva alla rättigheter under dessa Regler; (c) vidareutveckla och marknadsföra Webbplatsen; och (d) för något annat syfte vi anser vara nödvändigt eller åtråvärt. För att undvika tvivel kommer licensen vid det här stycket 4.1.1 att överleva eventuellt avslutande av dessa Regler och kommer att fortsätta gälla när vi har fullföljt alla våra skyldigheter under dessa Regler. Observera att vi kan ändra ditt Innehåll för att kunna anpassa det till våra krav (så som att beskära bilder eller minska antalet av eller omställa videoklippens ramar).
  2. Du uppmärksammar och godkänner att avstå alla moraliska rättigheter i eller avseende någon del av Innehållet och bekräftar att du har fått ett avstående för det moraliska rättigheterna avseende Innehållet, där du inte är författare till Innehållet.
  3. Ägandeskap
   Du uppmärksammar att mellan oss och dig:
   1. behåller vi alla rättigheter, titel och intresse i och till alla intellektuella äganderättigheter som är förkroppsligade i eller förknippas med Webbplatsen och allt innehåll som är skapat eller härlett därifrån; och
   2. med undantag för alla rättigheter som tilldelas oss under dessa Regler (inklusive, för att undvika tvivel, rättigheterna som tilldelas oss i stycke 4.1.1 av dessa Regler), behåller du alla rättigheter, titel och intresse i och till alla intellektuella äganderättigheter som är förkroppsligade i eller förknippas med ditt Innehåll enligt dessa Regler.
  4. Du är vidare medveten om att om du tillförskaffar dig någon copyright eller andra intellektuella äganderättigheter på Webbplatsen (antingen via drift eller på annat sätt via lagen), medger du att tilldela oss de rättigheterna på en världsomfattande bas, till den absolut vidaste omfattningen tillåten av lag. Du avstår också ovillkorligt och oåterkalleligt från alla moraliska rättigheter som du kan förvärva i Webbplatsen och du godkänner att utföra alla dokument och göra alla handlingar och saker som vi rimligen kan kräva för att kunna tilldela några sådana rättigheter till oss och att avstå eventuella moraliska rättigheter som du kan ha förvärvat.
  5. Du uppmärksammar att inget tillstånd tilldelas av oss för att du ska kunna kopiera, distribuera, ändra, skapa härledda verk från eller posta någon text, grafik, bilder, video, ljud, mjukvara, kod, eller design för användargränssnitt eller loggor från vår Webbplats. Du godkänner att ej reproducera, anpassa, ändra, överföra, visa, utföra, publicera, licensiera, översätta, förflytta eller sälja något av vår information eller innehåll som du anskaffat från din användning av Webbplatsen. Annat än uttryckligen angivet i dessa Regler, kommer ingenting tolkas som antydan av slutsats eller annars någon licens eller rättighet under någon copyright, varumärke, databasrättighet, sui generis-rättighet eller annan intellektuell egendom eller egendomsintresse för oss, våra licensutgivare eller någon tredje part. Rättigheter som inte uttryckligen tilldelas dig av de här Reglerna är förbehållna för oss, våra leverantörer eller våra licensgivare.
  6. Du godkänner att du ej kommer agera inkonsekvent med vårt ägandeskap av Webbplatsen
  7. Tillskrivning, Publicitet samt användning för Kampanjer och Marknadsföring
  8. Du förstår och godkänner att vi har beslutanderätt att besluta om eventuella tillskrivningar och användning av våra varumärken.
  9. Du godkänner att inte göra något uttalande som antyder att du är i partnerskap med, sponsrad av eller rekommenderad av oss utan någon skriftlig tillåtelse på förhand från oss.
  10. Utifall du rekommenderar, marknadsför eller demonstrerar Webbplatsen, godkänner du att vi kan producera eller distribuera avbildningar, inklusive skärmdumpar, videor, bilder eller andra delar av ditt Innehåll och om du ger feedback eller föreslår oss, har vi möjlighet att använda den informationen utan några skyldigheter mot dig. Du tilldelar oss alla nödvändiga rättigheter för dessa syften.
 4. LÄNKAR TILL TREDJE PARTERS WEBBPLATSER

  1. Vår Webbplats kan innehålla hyperlänkar eller webbplatser som drivs av andra parter än oss. Dessa hyperlänkar tillhandahålls endast för din referens. Vi kontrollerar ej dessa webbplatser och vi är ej heller ansvariga för webbplatsernas innehåll, integritetspolicies eller användarvillkor eller deras riktighet. Vår inkludering av hyperlänkar på den här Webbplatsen till någon annan webbplats, innebär inte att vi rekommenderar deras innehåll eller deras drift eller att vi på något sätt är förknippade med dem.
  2. Integritetspolicys och användarvillkoren för de andra webbplatserna som du når via en hyperlänk från den här Webbplatsen, är satta av de webbplatsernas ägare och operatörer.
 5. VÅR ANSVARSSKYLDIGHET MOT DIG

  1. Belopp: Vår totala ansvarsskyldighet till dig om någon, är begränsad till det avgiftsbelopp (om något) som du betalade till oss för att kunna använda våra tjänster eller vår Webbplats.
  2. Fel och försummelser osv.: Vi garanterar inte att informationen som publiceras på vår Webbplats (inklusive eventuellt Innehåll) kommer vara felfri och när du använder vår Webbplats är du medveten om att all information och kod kan innehålla felaktigheter, felöversättningar eller typografiska fel. Vi kan även erbjuda produkter och tjänster som tillhandahålls av en tredje part. Alla sådana produkter och tjänster är ej hos oss och vi är inte en del av några sådana kontrakt och har ingen ansvarsskyldighet till dig vad gäller villkoren för sådana kontrakt varken direkt eller indirekt. När du godkänner någon av dessa produkter eller tjänster från tredje part, bör du säkerställa att du har granskat kontraktets regler och villkor och att du anser dem vara godtagbara.
  3. Tillgänglighet för Webbplatsen: Samtidigt som vi gör alla rimliga ansträngningar för att göra Webbplatsen tillgänglig för dig, kan vi inte garantera och går inte i god för att din åtkomst till Webbplatsen (och Innehållet) kommer att vara kontinuerlig och oavbruten. Vi förbehåller oss vidare rätten att stänga av åtkomsten till Webbplatsen (och Innehållet) vid vilken tidpunkt som helst och utan föregående meddelande, i syftet av schemalagt underhåll eller nödfall, reparationer eller uppdateringar eller för att förbättra prestandan och funktionaliteten hos Systemet. Vi accepterar ingen ansvarsskyldighet gentemot dig i händelse av sådana avbrott, för tillgängligheten för Webbplatsen (och Innehållet).
  4. Webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick": enligt lagstadgade villkor, tillhandahålls den här Webbplatsen eller görs tillgänglig för dig i "befintligt skick". Därmed kan vi inte garantera att Webbplatsen lever upp till dina krav, inklusive, utan begränsning, gällande tillgängligheten eller hastigheten på leveransen av eventuella tjänster tillgängliga på vår Webbplats. Samtidigt som vi använder rimliga åtgärder och kunskaper för att ge dig åtkomst till Webbplatsen, till den maximala omfattningen som tillåts av lagen, utesluts härmed alla förespeglingar, garantier och villkor, oavsett om de ät uttryckta eller underförstådda, lagstadgade eller ej, inkluderat men ej begränsat till, förespeglingar, garantier eller åtaganden för någon del av vår Webbplats, inklusive men ej begränsat till, dess riktighet, dess fullkomlighet eller dess köpbarhet, kvalitet eller skick för ett särskilt syfte.
  5. Indirekt och påföljande förlust: Varken vi eller någon av våra chefer, tjänstemän, anställda, aktieägare, filialer, dotterbolag, agenter, övriga partners eller representanter har någon som helst ansvarsskyldighet för förlust eller skada som uppstår ur eller i anslutning till din användning av någon information (inklusive något Innehåll), produkter, tjänster, material, och/eller egendom som erbjuds genom den här Webbplatsen eller din användning av Webbplatsen, inklusive men ej begränsat till förlust av data, intäktsvinster eller affärsmöjligheter, förlust av eller skador på egendom och anspråk för tredje parter, förlust av goodwill eller rykte, eller för något affärsavbrott eller någon indirekt eller påföljande förlust eller skador som på något sätt orsakats eller uppstår, även om vi blivit uppmärksammade på möjligheten av sådan förlust eller skada eller om sådan förlust eller skada var rimligen förutsägbar.
 6. SKADESTÅND

  1. Du godkänner att gottgöra och hålla oss, våra chefer, tjänstemän, anställda, filialer, dotterbolag, agenter och övriga partners eller representanter skadelösa från någon eventuell förlust, ansvarsskyldighet, anspråk, krav eller kostnader (inklusive rimliga juridiska avgifter), som kan uppstå ur eller i anslutning till någon:
   1. användning av Webbplatsen av dig eller en person som agerar på dina vägnar;
   2. Innehåll förknippat med dig; eller
   3. brott mot dessa Regler (inklusive brott mot Innehållsreglerna) av dig eller en person som agerar på dina vägnar.
  2. Du godkänner och uppmärksammar att din användning av Webbplatsen är på egen risk och du tar fullkomligt ansvar för alla risker, förluster eller skador, inklusive det som orsakas av din nedladdning, uppladdning och/eller användning av eller hänvisning till eller förlitning till information, produkter, egenskaper, tjänster eller material som tillhandahålls på den här Webbplatsen eller någon övrig information som uppstår från din användning av Webbplatsen.
 7. GENERELLT

  1. Dessa regler och din användning av Webbplatsen stöds av Englands lagar.
  2. Du ger ditt medgivande till exklusiva lagrätten hos Englands domstolar i alla konflikter som uppstår ur eller relaterar till användningen av Webbplatsen varje gång du besöker Webbplatsen. Användning av Webbplatsen är ej auktoriserad i alla eventuella jurisdiktioner som ej tillkännager alla åtgärder i dessa regler och villkor, inklusive men ej begränsat till, det här stycket.
  3. Du godkänner att inget affärssamarbete, partnerskap, anställning, eller byrårelation existerar mellan dig och oss och som ett resultat av dessa Regler eller din användning av Webbplatsen.
  4. Vårt utförande av dessa Regler stöds av existerande lagar och lagliga processer och inget innehåll i dessa Regler inskränker på vår rättighet att efterfölja rättsväsendets förfrågningar och krav som relaterar till din användning av den här Webbplatsen eller information som tillhandahålls eller samlas upp av oss, angående sådant användande.
  5. Om någon del av dessa Regler beslutas vara ogiltig eller ogenomförbar, inklusive men ej begränsat till friskrivning av garanti och begränsningarna för ansvarsskyldighet som beskrivs ovan, så kommer den ogiltiga eller ogenomförbara åtgärden anses vara ersatt av en giltig genomförbar åtgärd som så nära som möjligt matchar syftet för den ursprungliga åtgärden och de återstående av dessa Regler kommer fortsätta vara gällande. v
  6. Dessa Regler utgör hela överenskommelsen mellan dig och oss, anseende din användning av Webbplatsen och ersättning till alla tidigare nutida kommunikationssätt och förslag, oavsett om de är elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss.
  7. En utskriven version av dessa Regler och av eventuell notifikation given i elektronisk form kommer vara tillåten i rättsliga eller administrativa förhandlingar baserat på eller relaterat till dessa Regler till samma omfattning och gällande under samma villkor som andra affärsdokument och register som ursprungligen har skapats och underhållits i tryckt form.
  8. Eventuella bestämmelser i dessa Regler som av sin natur är ämnade att fortsätta på obestämd tid, kommer fortsätta gälla efter avslutandet av överenskommelsen mellan oss och dig.
  9. Du bekräftar och godkänner att alla våra dotterbolag ska vara tredje parts förmånstagare till dessa Regler och att sådana övriga parter ska ha möjlighet att direkt påverka och förlita sig på åtgärder av dessa Regler som tilldelar en förmån för (eller tillhandahåller rättigheter för) dem. Utöver detta, kan ingen annan person eller företag vara tredje parts förmånstagare för dessa Regler och kan förutom en uttryckligen utsedd person som ej är delaktig i dessa Regler ej genomdriva någon av de gällande bestämmelserna under Kontraktet (Rättigheter för tredje parter) Akt 1999.
  10. Vårt misslyckande att vid någon tidpunkt eller för någon tidsperiod genomdriva någon eller flera av reglerna och villkoren i dessa Regler, är inte en avsägelse av dem eller några av rättigheterna bifogade till någon av dem. Ingen bestämmelse i dessa Regler är avsagd av oss om vi inte avsäger oss den skriftligen.
  11. Du får ej tilldela eller överföra dina rättigheter eller skyldigheter under dessa Regler. Vi kan tilldela dessa Regler och ett eventuellt kontrakt mellan oss och dig till en tredje part och vi kan tilldela eller outsourca någon eller alla våra rättigheter och skyldigheter under dessa Regler.
  12. Alla eventuella anmärkningar måste skickas skriftligen till vårt registrerade företag på den registrerade adressen som den står skriven i dessa Regler som förstaklassbrev eller via flygpost eller över natten med kurir och anses vara mottagen vid kvittering.