BRUKSVILKÅR OG BETINGELSER 1. introduksjon

  1. Feefo.com («Siden») eies og drives av Feefo Holdings Limited, et selskap som er registrert i England og Wales under registreringsnummer 07191962 med MVA-nummer 991228696 (fra nå av «vi», «vår» eller «oss»). Vårt registrerte kontor er Feefo Barn, Heath Farm, Heath Road East, Petersfield, Hampshire GU31 4HT.
  2. Les disse bruksvilkårene og betingelsene («Vilkår») nøye. Vilkårene fastsetter våre rettigheter og forpliktelser og rettighetene og forpliktelsene til våre kunder, nettleser og annen person («deg») som oppnår tilgang til siden, legger ut en anmeldelse eller bruker noen tjenester tilgjengelig gjennom siden.
  3. Det er påkrevet at du aksepterer vilkårene fullt og helt. Dersom du ikke fullt og helt aksepterer disse vilkårene, må du ikke bruke eller fortsette å bruke siden. Ved å oppnå tilgang til eller fortsette å oppnå tilgang til enhver del av siden, samtykker du til å være bundet av disse vilkårene slik de oppdateres nå og da ved ditt brukstidspunkt.
  4. Du bør se etter endringer i disse vilkårene hver gang du aksesserer eller bruker siden, ettersom endringer vil være juridisk bindende for deg når vi legger dem ut (eventuelle tidligere rettigheter og forpliktelser som kan gjelde med hensyn til din bruk av siden vil bli erstattet av endringene), uansett om vi gir deg noe annet varsel om slike endringer eller ei. Vi vil indikere ikrafttredelsesdato for de for øyeblikket gjeldende vilkårene ved begynnelsen av periodene.
  5. Disse vilkårene bør leses sammen med vår personvernerklæring som fastsetter hvordan vi håndterer dine personlige opplysninger og ditt personvern.
 2. legge ut anmeldelser og laste opp innhold til siden

  1. 1.1 Du erkjenner og samtykker til at all informasjon, data, tekst, programvare, musikk, lyd, fotografier, bilder, grafikk, video, meldinger og alt annet materiale som er lastet opp, lagt ut, kommunisert eller sendt av deg gjennom siden eller ved å bruke noen av våre tjenester eller på annen måte, til eller i forbindelse med oss («Innholdet»), enten offentlig lagt ut eller sendt privat, er ditt soleklare ansvar. Dette betyr at du er helt ansvarlig for alt innhold du laster opp, legger ut eller på annen måte sender via siden. Vi kontrollerer ikke innholdet og, som sådan, garanterer vi ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til slikt innhold. Du erkjenner at ved å bruke siden, kan du eksponeres for innhold som er støtende, usømmelig eller upassende. Ikke under noen omstendigheter vil vi være ansvarlige for ethvert innhold, inkludert, men ikke begrenset til, for eventuelle feil eller utelatelser i noe innhold, eller for eventuelt tap eller skade av enhver form pådratt som følge av bruken av ethvert innhold som er lagt ut, sendt på e-post eller på annen måte overført via vår side.
  2. 1.1 Du må kun bruke, laste opp eller sende innhold til lovlige formål og slikt innhold må ikke på noen måte krenke våre eller noen annen persons rettigheter. Du må forsikre deg om at du har rett til å behandle innholdet på måten tillatt av vår side og må ikke laste opp noe innhold eller på annen måte behandle innhold gjennom oss hvis du ikke har de nødvendige rettighetene til å gjøre det.
  3. Innholdsregler. I tillegg må du påse at innholdet ditt ikke:
   1. (a) være i strid med noen gjeldende lover, forskrifter eller retningslinjer;
   2. (a) inneholder materiale som er ulovlig, skadelig, truende, grovt, trakasserende, vridd, ærekrenkende, vulgært, obskønt, injurierende, invaderer en annens privatliv, hatefullt, upassende, usømmelig eller støtende eller pornografisk;
   3. (a) skader mindreårige på noen måte;
   4. (a) utgir seg for en annen person eller entitet, inkludert, men ikke begrenset til, en Feefo-direktør, aksjeeier eller tjenestemann, eller partner, eller falskt erklære eller på annen måte feilaktig fremstille din tilknytning til en person eller entitet;
   5. (a) krenker enhver annen persons fortrolige informasjon eller opphavsrettigheter (for eksempel, ved å inkludere copyrightmateriale og/eller varemerker uten tillatelse fra eieren eller rettighetshaveren);
   6. (a) inneholder noe som du ikke har rett til å avsløre, dele, laste opp eller sende under noen lov eller under kontraktsmessige eller formynderske forhold (som innsideinformasjon eller fortrolig og/eller konfidensiell informasjon);
   7. (a) inneholder noen skadelig programvare, spionvare, virus, programmer som lager kopier av seg selv, mangler, trojanske hester, eller skadelig kode eller bruk av andre elementer av en destruktiv art, eller kompilere eller spamme eller promotere eller fasilitere forstyrrende kommersielle meldinger eller annonser eller noen annen form for appellering;
   8. (a) være til hinder for eller forstyrre tjenesten eller serverne eller nettverkene koblet til siden, eller ikke adlyde eventuelle krav, prosedyrer, retningslinjer eller nettverksreguleringer knyttet til siden;
   9. (a) inneholder materiale som er, eller fremmer, diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemning, seksuell legning, alder eller som kan oppmuntre til hat eller vold med enhver person eller gruppe;
   10. (a) inneholde materiale som identifiserer eller kan identifisere en annen person, som navnet deres, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato eller bilde eller video av en annen person, uten skriftlig godkjennelse fra den personen;
   11. (a) ekstrahere, innhente, behandle, kombinere eller lagre personlige data om en annen person;
   12. (a) advokere, fremme eller assistere noen ulovlig handling; eller
   13. (a) bryter disse vilkårene, (til sammen, «innholdsreglene»).
  4. Mens vi forbyr opplasting av innhold som overtrer våre innholdsregler, godtar du at vi ikke skal være under noen forpliktelse til å overvåke, granske eller sensurere noe av ditt innhold som sendes til oss på hvilken som helst måte. Det er derfor mulig at innhold kan bli lastet opp til siden vår som strider mot våre innholdsregler. Så langt loven tillater det, tar vi ikke på oss noe ansvar for noe slikt innhold. Hvis du blir klar over noe innhold som er i strid med eller potensielt strider med våre innholdsregler, gi oss beskjed påsupport@feefo.com
  5. Du godtar videre at vi, helt etter skjønn, når som helst og uten varsel til deg kan fjerne, få fjernet, flytte eller nekte å vise eller håndtere noe av disse innhold eller forhindre bruk av vår side i forbindelse med ethvert innhold som synes å bryte våre innholdsregler eller disse vilkårene. Skulle vi gjøre dette, erkjenner du at vi ikke skal pådra oss noe ansvar overfor deg eller til noen annen person. I tillegg, forbeholder vi oss retten til å suspendere tillatelse til hele eller deler av siden, eller tilgjengeligheten til ethvert innhold når som helst hvis vi mistenker at din bruk av siden eller innholdet bryter med disse vilkårene eller innholdsreglene.
  6. Du aksepterer også at vi har rett til å få tilgang til, bevare og avsløre til enhver tredjepart: (a) personlige detaljer om deg; (b) detaljer om din bruk av siden; og (c) kopier av ditt innhold med henblikk på ordentlig administrering av kontoen din i samsvar med sidens standard driftsfunksjoner eller hvis påkrevd å gjøre dette av tilsynspersoner, agenturer ansvarlig for lov og orden eller statlige eller andre kompetente myndigheter eller god tro på at enhver slik tilgang, preservering eller avsløring er rimelig nødvendig for å: (i) etterkomme rettslig prosess; (ii) håndheve disse vilkårene; (iii) respondere på krav om at ethvert innhold overtrer rettighetene til tredjeparter eller bryter våre innholdsregler; (iv) respondere på dine forespørsler om kundeservice; eller (v) beskytte rettighetene, eiendommen eller personlige tryggheten til oss, siden vår, dens brukere og offentligheten.
  7. Du erkjenner at ethvert brudd av deg på våre innholdsregler eller disse vilkårene kan være en kriminell lovovertredelse under Computer Misuse Act 1990 og at vi kan rapportere slike faktiske eller mistenkte brudd til de relevante myndighetene ansvarlige for lov og orden og samarbeide med disse myndighetene, inkludert å avsløre din identitet eller IP-adresse til dem. I tilfelle eventuelt faktisk eller mistenkt brudd, må du slutte å bruke siden ellers kan vi avslutte tilgangen din.
 3. Opphavsrett

  1. Lisens
   Ved å laste opp, kommunisere eller sende til oss noe av ditt innhold (inkludert, for å unngå tvil, skriftlige anmeldelser, bilder, videoklipp og filmer) gjennom siden eller på annen måte, bevilger og stadfester du uttrykkelig at du er i stand til og har rett til å bevilge oss, en verdensomspennende, royaltyfri, fullstendig underlisensbar, overførbar, ikke-eksklusiv, evigvarende, ugjenkallelig, brukslisens, reprodusere, tilpasse, modifisere, publisere, offentlig utføre, offentlig vise, oversette, lage avledede verker fra, kommunisere og distribuere globalt noe av ditt innhold (i sin helhet eller delvis) med henblikk på å gjøre det mulig for oss å: (a) gi deg tilgang til siden i samsvar med disse vilkårene; (b) utføre alle forpliktelser og utøve alle rettigheter under disse vilkårene; (c) videreutvikle og markedsføre siden; og (d) for ethvert annet formål vi anser som nødvendig eller ønskelig. For at det ikke skal være noen tvil, vil lisensen under denne paragrafen 4.1.1 overleve en eventuell avslutning av disse vilkårene og vil fortsatt ha virkning etter at vi har oppfylt alle våre forpliktelser under disse vilkårene. Merk at vi kan modifisere vårt innhold for å være i overensstemmelse med våre krav (som ved å beskjære bilder eller redusere antallet på, eller omorganisere videoklipprutene).
  2. Du erkjenner og samtykker til å frasi alle moralske rettigheter i eller i henseende til enhver del av innholdet og bekrefte at du ikke forfatteren av innholdet som du har ervervet en moralsk rettighet-fraskrivelse i henseende til innholdet.
  3. Eierskap
   Du erkjenner at mellom oss og deg:
   1. beholder vi alle rettigheter, hjemmel til og interesse i og til alle opphavsrettigheter inkorporert i eller assosiert med siden og ethvert innhold opprettet eller avledet derfra; og
   2. unntatt alle rettigheter gitt til oss under disse vilkårene (inkludert, for å unngå tvil, rettighetene gitt til oss under denne paragrafen 4.1.1 av disse vilkårene), beholder du alle rettigheter, hjemmel til og interesse i og til alle opphavsrettigheter inkorporert i eller assosiert med ditt innhold i samsvar med disse vilkårene.
  4. Du anerkjenner videre at hvis du får noen copyright eller andre opphavsrettigheter på siden (enten gjennom lov eller på annen måte), så samtykker du til å tilordne disse rettighetene til oss på global basis i den utstrekning loven tillater. Du frasier deg også betingelsesløst og ugjenkallelig alle moralske rettigheter du kan få på siden og du samtykker til å effektuere alle dokumenter og gjøre alle handlinger og ting som vi rimelig kan kreve for å tilordne eventuelle slike rettigheter til oss og å frasi eventuelle moralske rettigheter du kan ha fått.
  5. Du erkjenner at ingen tillatelse er bevilget av oss til deg for å kopiere, distribuere, modifisere, opprette avledede verker fra, eller legge ut noen tekst, grafikk, bilder, video, lyd, programvarekode eller brukergrensesnittdesign eller logoer fra vår side. Du samtykker til å ikke reprodusere, tilpasse, modifisere, sende, vise, utøve, reprodusere, publisere, lisensiere, oversette, overfør, eller selge noe av vår informasjon eller innhold ervervet fra din bruk av siden. Annet enn uttrykkelig fremlagt i disse vilkårene, vil ikke noe bli tolket som å slutte ved implikasjon eller på annen måte noen lisens eller rettighet under noen copyright, varemerke, databaserettighet, sui generis-rettighet, eller andre opphavsrettigheter eller eierinteresse av oss, våre lisensgivere eller noen tredjepart. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig har blitt bevilget til deg av disse vilkårene er forbeholdt oss, våre leverandører eller våre lisensgivere, etter det som er formålstjenlig.
  6. Du samtykker til at du ikke skal foreta noen handling som ikke er i overensstemmelse med vårt eierskap av siden.
  7. Tilleggelses–, publisitets–, kampanje- og markedsføringsbruk
  8. Du forstår og samtykker til at vi har rett til å bestemme eventuell tilleggelse og bruk av våre varemerker etter eget skjønn.
  9. Du samtykker til å ikke komme med noen uttalelse som antyder at du er i partnerskap med, sponset av eller bifalt av oss uten at vi har gitt skriftlig samtykke til dette.
  10. Under promotering, markedsføring eller demonstrering av siden, godtar du at vi kan produsere eller distribuere illustrasjoner, inkludert skjermbilder, video, bilder eller andre deler av ditt innhold og hvis du gir tilbakemeldinger eller anbefalinger om oss, kan vi bruke slik informasjon uten forpliktelse overfor deg. Du bevilger oss nødvendige rettigheter til disse formålene.
 4. KOBLINGER TIL NETTSTEDER FRA TREDJEPARTER

  1. Vår side kan inneholde hyperkoblinger til nettsider drevet av andre parter enn oss. Disse hyperkoblingene er kun for din referanse. Vi kontrollerer ikke slike nettsider og er ikke ansvarlige for deres innhold, personvernerklæringer eller bruksvilkår eller deres nøyaktighet. Vår inkludering av hyperkoblinger på denne siden til eventuelle andre nettsider betyr ikke at vi støtter deres innhold eller støtter deres operatører eller at vi er tilknyttet dem.
  2. Personvernerklæringene og bruksvilkårene til alle nettsider du får tilgang til via en hyperkobling fra denne siden vil være de av nettsideeierne og operatørene som eier de nettsidene.
 5. VÅRT ANSVAR OVERFOR DEG

  1. Beløp: Vårt samlede ansvar overfor deg, hvis noe, er begrenset til gebyrbeløpene (hvis noen) som du betalte til oss for bruk av våre tjenester eller vår side.
  2. Feil og utelatelser osv: Vi stadfester ikke at informasjonen publisert på siden vår (inkludert ethvert innhold) vil være feilfri og ved å bruke siden vår anerkjenner du at all informasjon og alle koder kan inkludere unøyaktigheter, feiloversettelser eller typografiske feil. Vi kan tilby produkter og tjenester levert av en tredjepart. Eventuelle slike produkter eller tjenester er ikke med oss og vi er ikke en part til noen slike kontrakter og har ikke noe ansvar overfor deg med hensyn til vilkårene i slike kontraktene hverken direkte eller indirekte. Ved å samtykke til noen av disse tredjepartsprodukter eller tjenester, bør du påse at du har gått gjennom kontraktsvilkårene og betingelsene og at de akseptable for deg.
  3. Sidens tilgjengelighet: Selv om vi gjør rimelige bestrebelser på å gjøre siden tilgjengelig for deg, kan vi ikke garantere og stadfeste at din tilgang til siden (og innhold) vil være kontinuerlig og uavbrutt. Vi forbeholder oss videre retten til å suspendere tilgang til siden (og innhold) på ethvert tidspunkt og uten varsel med henblikk på planlagt- eller nødvedlikehold, reparasjoner eller oppgraderinger eller for å forbedre ytelsen eller funksjonaliteten til Systemet. Vi aksepterer ikke noe ansvar overfor deg i henseende til alle slike avbrudd på sidens tilgjengelighet (og innholdet).
  4. Siden er levert «som den er»: Underlagt eventuelle lovfestede betingelser, er denne siden levert eller gjort tilgjengelig til deg på en «som den er»-basis. Som sådan kan vi ikke og garanterer ikke at siden vil oppfylle dine krav, inkludert, uten begrensning, angående tilgjengeligheten eller leveringshastigheten av alle tjenester oppnådd tilgang til gjennom siden vår. Selv om vi utviser rimelig forsiktighet og dyktighet for å gi deg tilgang til siden vår, til den maksimale grad loven tillater, er alle representasjoner, garantier og betingelser, enten uttrykkelig eller implisert, lovfestet eller på annen måte herigjennom ekskludert, inkludert uten begrensning, representasjoner, garantier eller tilsagn om noe av vår side, inkludert uten begrensning, deres samsvar, deres fullstendighet eller deres salgbarhet, kvalitet eller skikkethet for et særskilt formål.
  5. Indirekte- og følgeskade: Hverken oss eller noen av våre direktører, tjenestemenn, ansatte, aksjeeiere, datterselskap, tilknyttede selskap, agenter, andre partnere eller representanter vil være ansvarlig for noe tap eller skader som oppstår av eller i forbindelse med vår bruk av noen informasjon (inkludert alt innhold), produkter, tjenester, materialer, og/eller eiendom tilbudt gjennom denne siden eller din bruk av siden, inkludert men ikke begrenset til ethvert tap av data, inntektsprofitt eller mulighet, tap av eller skade på eiendom og krav fra tredjeparter, tap av goodwill eller rykte, eller for noen avbruddstap eller noen indirekte- eller følgeskader uansett hvordan de er forårsaket eller har oppstått, selv om vi har blitt underrettet om muligheten for slikt tap eller slik skade var rimelig forutsigelig.
 6. ERSTATNING

  1. Du samtykker til å erstatte og holde oss, våre direktører, tjenestemenn, ansatte, datterselskap, tilknyttede selskap, agenter eller andre partnere eller representanter skadeløse fra alt tap, ansvar, krav, anfordring eller utgifter (inkludert rimelige advokatsalærer), som kan oppstå fra eller i forbindelse med enhver:
   1. bruk av siden av deg eller en person som handler på dine vegne;
   2. Innhold assosiert med deg; eller
   3. brudd på disse vilkårene (inkludert brudd på innholdsreglene) av deg eller av en person som handler på dine vegne.
  2. Du samtykker til og erkjenner at din bruk av siden er på egen risiko og du påtar deg fullt ansvar for all risiko, tap eller skader, inkludert alle som følger av din nedlasting, opplasting og/eller bruk av eller henvisning til eller være avhengig av informasjon, produkter, egenskaper, tjenester eller materialer levert på denne siden eller noen annen informasjon fra din bruk av siden.
 7. GENERELT

  1. Disse vilkårene og din bruk av siden reguleres av Englands lover.
  2. Du samtykker til det engelske rettsvesenets eksklusive domsmyndighet for alle tvister som skulle oppstå på grunnlag av eller i forbindelse med bruken av denne siden hver gang du er inne på siden. Bruk av siden er ikke autorisert i noen jurisdiksjon som ikke gir alle bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene virkning, inkludert, uten begrensning, dette avsnittet.
  3. Du godtar at ingen fellesforetaks-, partnerskaps-, ansettelses eller agentrelasjon eksisterer mellom deg og oss som følge av disse vilkårene eller din bruk av siden.
  4. Vår oppfyllelse av disse vilkårene er underlagt eksisterende lover og rettslig prosess og ingenting i disse vilkårene ansvarsfragår vår rett til å etterkomme forespørsler fra rettshåndhevere eller krav relatert til din bruk av denne siden eller informasjonen levert til eller samlet inn av oss med hensyn til slik bruk.
  5. Hvis noen del av disse vilkårene bestemmes å være ugyldig eller uanvendelig, inkludert men ikke begrenset til garantifraskrivelsene og ansvarsbegrensningene fastsatt ovenfor, vil den ugyldige eller uanvendelige bestemmelsen anses for å være erstatte av en gyldig, anvendelig bestemmelse som stemmer mest overens med hensikt til den opprinnelige bestemmelsen og resten av disse vilkårene vil fortsatt være i kraft.
  6. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg oss med hensyn til din bruk av siden og erstatter all tidligere eller samtidig kommunikasjon og forslag, enten elektronisk, muntlig eller skriftlig, mellom deg og oss.
  7. En trykt versjon av disse vilkårene og av ethvert varsel gitt i elektronisk form vil være tilstedelig i rettergang basert på eller relatert til disse vilkårene til samme grad og underlagt de samme betingelsene som andre forretningsdokumenter og registre opprinnelig generert og beholdt i trykt form.
  8. Alle vilkårene i disse vilkårene som i sin natur er ment å fortsette på ubestemt tid vil fortsatt gjelde etter terminering av enhver avtale mellom oss og deg.
  9. Du erkjenner og godtar at hvert av våre tilknyttede selskap skal være en begunstiget tredjepart til disse vilkårene og slike andre parter skal være berettiget til å direkte håndheve, og stole på, enhver bestemmelse av disse vilkårene som overdrar en fordel til (eller gir rettigheter i favør av) dem. Annet enn dette, skal ingen annen person eller annet selskap være en begunstiget tredjepart til disse vilkårene og unntatt som uttrykkelig erklært, kan ikke en person som ikke er en part til disse vilkårene håndheve noen av dets vilkår under Contracts Act 1999 (Rights of Third Parties).
  10. Vår manglende håndheving på noe tidspunkt eller i enhver periode av ett eller flere av vilkårene eller betingelsene i disse vilkårene vil ikke være en fraskrivelse av dem eller rettighetene tilføyd til noen av dem. Ingen bestemmelse av disse vilkårene er fraskrevet av oss med mindre vi fraskriver det skriftlig.
  11. Du kan ikke tilordne eller overføre rettighetene eller forpliktelsene dine under disse vilkårene. Vi kan tilordne disse vilkårene og enhver kontrakt mellom oss og deg til en tredjepart og kan tilordne eller fremkontrahere noen eller rettighetene og forpliktelsene våre under disse vilkårene.
  12. Alle varsler til oss må være sendt skriftlig til våre registrerte selskapsadresser som fremlagt i disse vilkårene via luftpost eller a-post, og er ansett overlevert ved mottak.