PRIVACYBELEID 1. overzicht

  Alle persoonlijke informatie die door Feefo wordt verwerkt in verband met dit privacybeleid (het “privacybeleid”) wordt beheerd door Feefo Holdings Limited, een bedrijf dat is geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienummer 07191962 met btw-nummer 991228696 (vanaf nu "Feefo", "we/wij", "ons/onze" of "onszelf"). Ons geregistreerd kantoor is Feefo Barn, Heath Farm, Heath Road East, Petersfield, Hampshire GU31 4HT. Op alle persoonlijke informatie die door ons wordt verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid is de Engelse wetgeving van toepassing. Met “persoonlijke informatie” bedoelen we alle informatie waarmee u wordt/kunt worden geïdentificeerd.

 2. doel

  Uw privacy is erg belangrijk voor Feefo en we begrijpen hoe belangrijk het is voor u. Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke informatie die we verzamelen of gebruiken in verband met uw relatie met ons wanneer u Feefo.com (de "site") gebruikt, diensten die door ons of anderen die namens ons handelen worden geleverd en met de bedrijven bij wie u producten en/of diensten koopt (onze "verkopers"). We zullen uw persoonlijke informatie uitsluitend gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.

  Dit privacybeleid dient samen met de algemene voorwaarden die elders op onze site zijn gepubliceerd te worden gelezen, inclusief ons cookiebeleid en de algemene websitevoorwaarden die hier beschikbaar zijn.

  Lees dit privacybeleid zorgvuldig door. Door onze diensten of de site te gebruiken en door persoonlijke informatie aan ons te verstrekken stemt u in met ons gebruik van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in dit privacybeleid.

  We maken gebruik van ondersteuning en andere functies, waarvoor van tijd tot tijd de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar en van landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") vereist kan zijn. Let op dat door het gebruiken van onze diensten of de site en door het verstrekken van persoonlijke informatie aan ons u ermee akkoord gaat dat uw gegevens naar landen buiten de EER worden verzonden en daar worden verwerkt. Sommige van deze landen hebben mogelijk geen wetten voor de gegevensbescherming die een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming bieden als de wetten van het land waar u woont. Als u hierover vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via één van de onderstaande manieren.

 3. updates

  We kunnen dit privacybeleid van tijd tot aanpassen. Het gebruik van onze diensten of de site en het verstrekken van persoonlijke informatie aan ons na de ingangsdatum van de wijzigingen houdt de aanvaarding van de aangepaste algemene voorwaarden in. We behouden ons het recht voor om, in ieder geval, de aangepaste algemene voorwaarden toe te passen op de informatie de we al hebben verzameld, met inachtneming van eventuele wettelijke beperkingen. U dient deze pagina regelmatig grondig door te lezen om te zien of er wijzigingen zijn geweest.

 4. hoe we persoonlijke informatie verzamelen en ontvangen

  We kunnen persoonlijke informatie van u verzamelen en ontvangen wanneer u:

  • producten/diensten koopt van onze verkopers;
  • reviews, scores of feedback aan ons verstrekt over onze verkopers (“feedback”);
  • onze diensten gebruikt;
  • onze site gebruikt of opent;
  • met ons communiceert via bijvoorbeeld e-mail, telefoon, schriftelijk of via onze klantenservicepagina's of social media; of
  • een account bij ons registreert, maakt of wijzigt.

  We kunnen uw persoonlijke informatie ook verzamelen van publiekelijk beschikbare informatie zoals informatie op websites van derden of van onze zakenpartners.

 5. Welke persoonlijke informatie wordt er verzameld

  De soorten persoonlijke informatie die we ontvangen en verzamelen kunnen omvatten:

  • uw aanhef, naam, bedrijf/organisatie, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, afbeelding of gelijkenis of financiële informatie;
  • informatie met betrekking tot uw ervaringen met de producten, diensten en contactvoorkeuren van onze verkopers.
 6. Hoe we persoonlijke informatie gebruiken

  We gebruiken de persoonlijke informatie die we verzamelen en ontvangen uitsluitend voor het verzamelen van feedback die door u wordt gegeven met betrekking tot de bedrijven van onze verkopers om onze verkopers een beter begrip te geven van uw behoeften en u een betere service te kunnen verlenen. In het bijzonder, als u feedback geeft, verzamelen, bewaren en verwerken we uw persoonlijke informatie voor de volgende redenen:

  • om onze diensten aan u te verlenen;
  • om op onze site te publiceren;
  • om op socialmediakanalen, bijvoorbeeld Facebook, te publiceren als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven;
  • om openbaar te maken aan onze verkopers;
  • om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om dienstberichten te verzenden via e-mail, sms of een ander medium, met inbegrip van dienstaankondigingen en administratieve berichten met betrekking tot uw account bij ons. Als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten of check-out herinneringsberichten, kunt u nog steeds dienstberichten ontvangen;
  • voor onze eigen interne dossiervormingsvereisten; en
  • voor marktonderzoek, analyse, testen, monitoring, risicobeheer en administratieve doeleinden.
 7. deelt feefo mijn persoonlijke informatie met anderen?

  Als u feedback geeft, kunnen we persoonlijke informatie die we verzamelen of ontvangen openbaar maken:

  • op onze site;
  • op socialmediakanalen als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven;
  • aan onze verkopers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, hotels, luchtvaartmaatschappijen, detailhandelaren, verzekeraars, cruiseondernemingen, autoverhuurbedrijven, aanbieders van activiteiten en restaurants bij wie u producten/diensten hebt gekocht;
  • aan bedrijven binnen de Feefo-groep, partners en joint ventures en andere bedrijven die onder gezamenlijke zeggenschap staan voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn beschreven en altijd in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid;
  • aan derden, met inbegrip van internetgebaseerde zoekmachines;
  • aan derden voor het verlenen van een dienst aan, of om een functie voor ons uit te voeren, of die anderszins door ons zijn aangewezen in verband met de diensten die we u aanbieden, met inbegrip van degenen die als onze agent of onderaannemer handelen, met inbegrip, zonder beperking, aanbieders van diensten voor gegevensverwerking en onze juridische en professionele adviseurs;
  • aan derden in verband met een voorgestelde of daadwerkelijke financiering, securitisatie, verzekering, fusie, herstructurering, verkoop, verwerving, toewijzing of andere vervreemding van ons gehele bedrijf of activa of een gedeelte daarvan of aan iedereen aan wie we onze rechten en/of verplichtingen zouden overdragen met als doel het evalueren en uitvoeren van de voorgestelde transactie;
  • aan derden, met inbegrip van wetshandhavers, rechtbanken en overheids- en regelgevende instanties:
   (a) als we van mening zijn dat de openbaarmaking vereist is volgens toepasselijke wetten, regelgeving of juridische procedures (zoals het reageren op dagvaardingen of gerechtelijke bevelen); of
   (b) voor het beschermen en verdedigen van onze rechten, of de rechten of veiligheid van derden, met inbegrip van een verdediging tegen wettelijke claims; en
  • aan onze zakenpartners, met wie we gezamenlijk producten/diensten kunnen aanbieden. Als u kiest voor toegang tot deze optionele diensten dan kunnen we uw persoonlijke informatie delen met deze partners.

  Daarnaast kunnen we samengevatte en/of geanonimiseerde informatie delen voor het bepalen van de marketing- en salesprestaties.

 8. de privacyrichtlijnen van feefo

  Als uw persoonlijke informatie zonder uw toestemming openbaar is gemaakt bij enige feedback, dan kunt u een privacyklacht indienen door schriftelijk contact met ons op te nemen perpost of e-mail op de adressen die vermeld staan in paragraaf 12. We zullen zonder uw toestemming uw persoonlijke informatie niet doorgeven aan de uploader van de feedback.

  Om de feedback in aanmerking te laten komen voor verwijdering moet u uniek identificeerbaar zijn door middel van een afbeelding, stem, volledige naam of andere contactinformatie. Om als uniek identificeerbaar te worden beschouwd moet er voldoende informatie in de feedback zijn waardoor anderen u kunnen identificeren. Bijvoorbeeld, een voornaam of adresinformatie zonder aanvullende context of het gebruik van een gebruikersnaam of pseudoniem hoeft op zichzelf niet als uniek identificeerbaar te worden beschouwd. We behouden ons het recht voor om de uiteindelijke beslissing te nemen of wanneer de feedback een inbreuk heeft gedaan op onze privacyrichtlijnen.

  Als er een privacyklacht wordt ingediend, verwijderen of bewerken we de persoonlijke informatie die openbaar wordt gemaakt in hun feedback.

  Als we uw feedback verwijderen, gaat u ermee akkoord dat u geen andere versie uploadt waarin dezelfde openbaarmaking van persoonlijke informatie plaatsvindt. We hechten grote waarde aan het beschermen van onze gebruikers en zullen de toegang tot onze site opschorten van degenen die de privacy van onze gebruikers schenden.

 9. Gegevensbeveiliging

  We zetten ons in om te garanderen dat uw persoonlijke informatie veilig is. In een inspanning om ongeautoriseerde toegang tot, of openbaarmaking van uw persoonlijke informatie te voorkomen, hebben we fysieke, technische en administratieve beveiligingen ingebouwd om de ongeautoriseerde toegang of gebruik van uw persoonlijke informatie te voorkomen. Teneinde de veiligheid van uw informatie te beschermen gebruiken we versleutelingstechnologie wanneer we gevoelige persoonlijke informatie verzamelen of overdragen. U dient er echter rekening mee te houden dat we beveiligingsrisico's die gekoppeld zijn aan de opslag en overdracht van persoonlijke informatie niet volledig kunnen elimineren.

 10. Hoe we cookies gebruiken

  Onze site gebruikt cookies en andere identificatietechnologieën.

  Cookies zijn kleine bestandjes die op uw browser of apparaat worden opgeslagen door websites, apps, onlinemedia en advertenties die ‘onthouden’ dat uw computer of apparaat de site heeft bezocht. Als u de cookie aanvaardt, dan wordt het bestandje toegevoegd aan de harde schijf van uw computer of ander mobiel of handheld-apparaat. De meeste webbrowsers aanvaarden cookies automatisch, maar u kunt uw browserinstellingen wijzigen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u op de hoogte wordt gesteld dat er cookies worden geplaatst. De cookies geven ons geen toegang tot andere persoonlijke informatie op uw computer of apparaat anders dan de persoonlijke informatie die u met ons wenst te delen.

  Cookies kunnen door ons worden gebruikt om het volgende te doen:

  • ons in staat stellen om op u als individu te reageren en onze activiteiten op uw behoeften af te stemmen door persoonlijke informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden;
  • de effectieve werking van onze site ondersteunen;
  • advertenties of andere content op onze site opnieuw marketen, zodat ze worden weergegeven wanneer u websites van derden gebruikt;
  • mogelijk maken dat verkeer naar onze site en pagina's wordt gelogd om de gebruikte pagina's en het browse- en koopgedrag van gebruikers van onze site te identificeren voor statistische doeleinden en om te monitoren welke pagina's gebruikers wel of niet nuttig vinden; of
  • u identificeren als accounthouder of gebruiker en te ondersteunen bij account- of gebruikersbeveiliging (zoals door u te verplichten om wachtwoorden te resetten als het wachtwoord is verstreken).

  Het afwijzen van cookies kan voorkomen dat u onze site volledig kunt benutten en kan voorkomen dat onze site juist werkt wanneer u de site gebruikt. Als u niet instemt met het gebruik van de cookies, moet u de cookies uitschakelen door ze te verwijderen of uw cookie-instellingen op uw computer te wijzigen of u moet de site niet langer gebruiken.

 11. uw controle over persoonlijke informatie

  U hebt de keus om het door ons verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke informatie op de volgende manieren te beperken:

  • door geen persoonlijke informatie op te nemen in de feedback die u aan ons geeft;
  • wanneer u door ons wordt gevraagd een cookie te aanvaarden of een formulier in te vullen op onze site, zoekt u uw cookie-instellingen en het gedeelte waarop u kunt klikken om uw voorkeur aan te geven voor de manier waarop uw persoonlijke informatie wordt gebruikt voor marketing- of andere doeleinden; en
  • als u eerder akkoord bent gegaan met het aanvaarden van een cookie kunt u op ieder moment van gedachten veranderen door de cookie uit te schakelen of te verwijderen of door uw cookie-instellingen aan te passen.

  U hebt de keus of we uw persoonlijke informatie gebruiken om u voor promotionele of andere informatie over derden of onszelf te sturen. Als u instemt, maar later van gedachten verandert over het ontvangen van deze berichten, dan kunt u contact met ons opnemen en zullen we deze activiteit staken.

 12. contact met ons opnemen voor het corrigeren, bijwerken of het aanvragen van een kopie van uw persoonlijke informatie

  U kunt om details van de persoonlijke informatie die we over u hebben vragen of een verzoek indienen om deze details aan te passenals ze inaccuraat of onvolledig zijn. We kunnen u een kleine administratieve bijdrage vragen om aan uw verzoek te voldoen.

  Stuur uw verzoeken a.u.b. naar:Per post naar
  Feefo Holdings Limited. Heath Farm, Heath Road, Petersfield, GU31 4HT, UK

  of

  Per e-mail naar support@feefo.com