Feefo

Hur du betygsätter service och produkt

Feefo är oberoende av alla leverantörer som har anslutit sig.

När leverantörer ansluter sig erbjuder de frivilligt att ge ALLA sina kunder (som har e-postadress) möjlighet att lämna synpunkter offentligt, så att alla de som vill ge kommentarer (både positiva eller negativa) och vill publicera dem offentligt kan göra det.

Våra frågor är väldigt lätta. När du ger synpunkter ber vi dig att betygsätta både service och produkt genom att välja ett av dessa fyra alternativ: utmärkt, bra, dålig respektive usel. Vi inbjuder dig sedan att lämna en kommentar.

Vi ger dig inte något 'mellanalternativ' eftersom det inte finns någon anledning att lämna en kommentar om du inte har någon synpunkt.

Om du köper från en av våra leverantörer har du också möjlighet att ge dina synpunkter.  Vi hoppas att detta ger dig förtroende att köpa från betrodda leverantörer. 

Hur vi beräknar betygen

Våra betyg beräknas enligt en enkel formel:

Feefos betyg = Antalet positiva svar / Totalt antal svar (i procent).

Om inget annat anges beräknas betyget från vår kortaste 'standardperiod' som innehåller mer än 200 betyg. 'Standardperioderna' är: 1 vecka / 1 månad / 6 månader / 1 år

Ibland kan den valda betygsättningsperioden ändras på grund av en ökning eller minskning i antalet betyg, och den 'utvecklas' ständigt i takt med att nya betyg kommer in på ena hållet och äldre betyg faller bort på det andra.   Detta kan leda till små förändringar uppåt eller nedåt i betyget, men i allmänhet ska betyget återspegla det senaste tillståndet i kundernas tillfredsställelse med våra leverantörer.

Find out how it works. Take a Feefo test drive, or register now