Feefo

Integritetspolicy

1.     Inledning

1.1  Denna Integritetspolicy förklarar hur vi använder information som du tillhandahåller till oss. I denna Integritetspolicy betecknar ”använda” att samla, lagra eller organisera information eller göra något annat med den som skulle betraktas som ”Processing” (”Bearbetning”) enligt Lagen.

1.2  I denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) avser ”vi” eller ”oss” Feefo Holdings Ltd (nr 7191962), ett företag registrerat i England och Wales med registrerat säte på  5 Fairmile, Henley on Thames, Oxfordshire, RG9  2JR, och ”du” avser dig och inkluderar varje annan person som du företräder och på vars vägnar du tillhandahåller information till oss.

1.3  Vi samlar in information på vägnar av organisationer som tillhandahåller produkter och/eller tjänster till allmänheten (”Leverantörer”). Vi gör detta så att Leverantörer kan förbättra det sätt som de tillhandahåller produkter och/eller tjänster i framtiden och så att andra kunder är bättre informerade innan de gör ett köp.

1.4  Information som du ger oss om en Leverantör, inklusive din åsikt om produkter och/eller tjänster som du har köpt från en Leverantör, betecknas som ”Synpunkter”. Vi publicerar Synpunkter på vår webbplats (”Webbplats”).

1.5  Personlig information om dig, inklusive all information som identifierar dig som individ eller genom vilken du kan identifieras av en tredje part, betecknas som ”Personlig information”.

1.6  Skyddet av din personliga information är mycket viktigt för oss. Vi är registrerade enligt dataskyddslagen Data Protection Act 1998 (”Lagen”),  nr 29604672, och vi kommer alltid att iaktta denna lag. Lagen omfattar varje ändring eller ersättning av Data Protection Act 1998.

2.     Personlig information

2.1  Vi kommer inte att publicera någon Personlig information på webbplatsen utan ditt föregående skriftliga samtycke.

2.2  Vi kan tillhandahålla din Personliga information till varje Leverantör som du har gett Synpunkter om.

2.3  Vi kan även ge Personlig information om dig till någon person som köper rörelsen av Feefo enligt fortlevnadsprincipen (”Köpare”). En Köpare kan Använda all Personlig information på samma sätt som vi kan Använda Personlig information men kommer även att vara bunden av Integritetspolicyn på samma sätt som vi.

3.     Lagring och säkerhet

3.1  Vi kommer att hålla all Personlig information om dig säker. Vi kommer inte att tillhandahålla någon Personlig information till någon annan person förutom på de sätt som denna Integritetspolicy tillåter eller du skriftligen har samtyckt till.

3.2  Vi kommer att förstöra all Personlig information om dig tolv (12) månader efter det att du tillhandahåller denna Personliga information till oss eller det senaste tillfälle som du ger Synpunkter eller loggar in på Webbplatsen.

4.     Åtkomst till Personlig information

4.1  Du har rätt till en kopia av den Personliga information som vi har om dig. Om någon av denna Personliga information är felaktig kommer vi att korrigera den.

4.2  Om du vill ha en kopia av din Personliga information ska du göra en ”Åtkomstbegäran” genom att skicka ett e-postmeddelande till accesrequest@feefo.com och inkludera din e-postadress. Du kan även skicka en Åtkomstbegäran per brevpost till adressen ovan.

5.     Cookies

5.1  När du besöker Webbplatsen kan du ombes att hämta en cookie (”Cookie”). Cookies gör det möjligt för oss att spåra hur besökare använder vår Webbplats.

6.     Synpunkter

6.1  Vi kan publicera Synpunkter på Webbplatsen i två år efter det att vi erhåller dem från dig.

6.2  Synpunkter kommer inte att omfatta någon Personlig information.  Endast vi och den Leverantör som Synpunkterna berör kommer att veta att du är upphovsman till Synpunkterna.

6.3  Efter det att Synpunkter har publicerats på Webbplatsen kommer vi att ta bort dem, eller ändra dem, efter erhållande av en begäran från dig (skicka e-postmeddelande till amendfeedback@feefo.com ).

7.     Personer under 16 år

7.1  Barn (varje person under 16 år) kan använda Webbplatsen och tillhandahålla Synpunkter och Personlig information till oss. Om du är under 16 år måste dock din förälder eller målsman vara medveten om att du använder Webbplatsen och samtycka till denna användning.

8.     Ändringar av Integritetspolicyn

8.1  När vi skriver till dig kommer vi att använda den allra senaste e-postadress som du har tillhandahållit till oss (”E-postadress”). Du kan ändra din E-postadress när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till amendemail@feefo.com med nödvändig information.

8.2  Du samtycker till att varje e-postmeddelande som skickas till din E-postadress ska betraktas som mottaget 24 timmar efter det att vi skickade det.

8.3  Vi kan ändra denna Integritetspolicy när som helst genom att ge dig minst 14 dagars skriftlig förvarning. Du samtycker till att denna förvarning kan skickas via e-post.

9.     Allmänt

9.1  I denna Integritetspolicy omfattar en ”person” en firma, ett företag, en förening eller någon annan juridisk person.

9.2  Denna Integritetspolicy styrs av och tolkas i alla avseenden i enlighet med engelsk rätt, och vi underkastar oss de engelska domstolarnas exklusiva jurisdiktion.

9.3  En person som inte är part till denna Integritetspolicy har inga rättigheter enligt lagen Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 att göra gällande, eller utnyttja, något villkor i Integritetspolicyn. Detta påverkar dock inte en tredje parts rättighet eller möjlighet till kompensation som existerar eller finns tillgänglig oavsett denna lag.

9.4  Detta avtal är personligt mellan parterna och kan endast överlåtas med föregående skriftligt samtycke från den andra parten.

Find out how it works. Take a Feefo test drive, or register now