Feefo

Personvernerklæring

1.     Innledning

1.1  Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi bruker informasjonen du gir oss. I denne personvernerklæringen betyr "bruk" innsamling, lagring, organisering eller annen bruk av informasjon som regnes for å være "behandling" i henhold til loven.

1.2  I denne personvernerklæringen ("personvernerklæring") betyr "vi/oss" Feefo Holdings Ltd (nr. 7191962), et selskap registrert i England og Wales med kontor i 5 Fairmile, Henley on Thames, Oxfordshire, RG9  2JR, og "du/deg" betyr deg og omfatter eventuelle andre personer du representerer og som du gir oss informasjon på vegne av.

1.3  Vi samler inn informasjon på vegne av organisasjoner som leverer produkter og/eller tjenester til offentligheten ("leverandører"). Vi gjør dette slik at leverandørene kan forbedre måten de leverer produkter og/eller tjenester på i fremtiden, og slik at andre kunder er bedre informert før de foretar et kjøp.

1.4  Informasjon som du gir oss om en leverandør, inkludert din mening om produkter og/eller tjenester du har kjøpt fra leverandøren, kalles "tilbakemelding". Vi publiserer tilbakemeldinger på vårt nettsted ("nettsted").

1.5  Dine personopplysninger, inkludert eventuell informasjon som identifiserer deg som enkeltperson eller som en tredjepart kan identifisere deg ut fra, kalles "personopplysninger".

1.6  Vern av dine personopplysninger er svært viktig for oss. Vi er registrert i henhold til den britiske datavernloven av 1998 ("loven") nr. 29604672 og vil alltid følge loven. Loven innbefatter eventuelle endringer eller erstatninger av den britiske datavernloven av 1998.

2.     Personopplysninger

2.1  Vi publiserer ikke noen personopplysninger på nettstedet uten skriftlig forhåndstillatelse fra deg.

2.2  Vi kan gi personopplysningene dine til enhver leverandør som du har gitt tilbakemelding om.

2.3  Vi kan også gi personopplysningene dine til enhver person som kjøper Feefo-bedriften mens den fortsatt er i drift ("kjøper"). En kjøper kan bruke eventuelle personopplysninger på samme måte som vi kan, men vil også være bundet av personvernerklæringen på samme måte som vi er.

3.     Lagring og sikkerhet

3.1 Vi oppbevarer alle personopplysningene dine på trygt vis. Vi gir ikke personopplysningene til noen andre bortsett fra som tillatt av denne personvernerklæringen eller av deg skriftlig.

3.2 Vi makulerer personopplysninger 12 måneder etter at du oppga den aktuelle personopplysningen til oss eller etter sist du ga tilbakemelding eller logget på nettstedet.

4.     Tilgang til personopplysninger

4.1 Du har rett på en kopi av personopplysningene vi har om deg. Hvis noen av personopplysningene er feil, vil vi rette på dem.

4.2  Hvis du ønsker en kopi av personopplysningene dine, må du fylle ut en "tilgangsforespørsel" ved å sende e-post til accesrequest@feefo.com og inkludere e-postadressen din. Du kan også sende en tilgangsforespørsel til via post til adressen ovenfor.

5.     Informasjonskapsler

5.1 Når du besøker nettstedet kan du bli bedt om å laste ned en informasjonskapsel eller cookie ("informasjonskapsel"). Vi bruker informasjonskapsler til å se hvordan besøkende bruker nettstedet vårt.

6.     Tilbakemelding

6.1 Vi kan publisere tilbakemeldinger på nettstedet i opptil to år etter at vi mottar dem fra deg.

6.2  Tilbakemeldinger vil ikke inneholde personopplysninger. Bare vi og leverandøren tilbakemeldingen angår, vet at du skrev tilbakemeldingen.

6.3 Etter at tilbakemeldingen er publisert på nettstedet, vil vi fjerne den, eller endre den, på forespørsel fra deg (e-post amendfeedback@feefo.com).

7.     Personer under 16 år

7.1 Barn (alle under 16 år) kan bruke nettstedet og gi tilbakemeldinger og personopplysninger til oss. Hvis du er under 16, må imidlertid forelder foreldrene dine eller en verge være klar over at du bruker nettstedet og samtykke i bruken.

8.     Endringer i personvernerklæringen

8.1 Når vi skriver til deg, bruker vi e-postadressen du sist oppga til oss ("e-postadresse"). Du kan endre e-postadressen når som helst ved å sende en e-post til amendemail@feefo.com med de nødvendige detaljene.

Du samtykker i at enhver e-post som sendes til e-postadressen din, regnes å være mottatt 24 timer etter at vi har sendt den.

8.3 Vi kan endre denne personvernerklæringen når som helst ved å gi deg minst 14 dagers skriftlig forvarsel. Du samtykker i at dette kan varsles via e-post.

9.     Generelt

9.1 I denne personvernerklæringen omfatter en "person" et firma, et selskap, en ikke-børsregistrert forening eller ethvert annet rettssubjekt.

9.2 Denne personvernerklæringen er regulert av og i alle aspekter utarbeidet i samsvar med engelsk lov, og vi er underlagt de engelske domstolenes eksklusive rettsområde.

9.3 En person som ikke er en part i denne personvernerklæringen, har ingen rett i henhold til den britiske kontraktloven (tredjeparters rettigheter) av 1999 til å håndheve eller dra fordel av noe vilkår i den, men dette påvirker ingen rettighet eller rettsmiddel for en tredjepart som finnes eller er tilgjengelig uberørt av den loven.

9.4 Denne avtalen er personlig og mellom partene og kan bare tilordnes med skriftlig forhåndstillatelse fra motsatt part.