Feefo

Vilkår og betingelser for brukere av Feefo

(Se her for informasjon om våre leverandørers vilkår og betingelser)

Feefo Holdings Ltd gir informasjon som en tjeneste til offentligheten.

Feefo garanterer ikke sannheten i noen erklæring fra kunder i deres tilbakemeldinger, og forventer at brukere av nettstedet trekker sine egne konklusjoner angående gyldigheten til noen erklæring fra enten kunder eller leverandører.

Det juridiske ansvaret for kundeerklæringer ligger hos de respektive kundene. Hvis de injurierer eller ærekrenker, kan leverandøren fatte tiltak mot kunden.

Feefo tar ikke ansvar for noe problem som kan oppstå på bakgrunn av at brukere velger å kjøpe noe fra et Feefo-medlem. I et slikt tilfelle kan brukere gi uttrykk for problemet først til leverandøren og deretter i tilbakemeldinger.

Copyright © 2005–2012 Feefo Holdings Limited. Med enerett. Angitte varemerker eies av sine respektive eiere. Bruk av dette nettstedet tilsier samtykke av disse vilkårene og personvernerklæringen vår.

 

Har du spørsmål eller kommentarer? I så fall gi oss tilbakemelding.